Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Warszawie

Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie informuje, że na dzień 17 marca 2018 r. (sobota), godz. 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Warszawie.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Narvil w Serocku położonym pod adresem: ul. Czesława Miłosza 14 A w Serocku.

Wróć