Dzień Otwarty Komorników Sądowych 19 listopada 2015 r

Listopad to miesiąc, w którym co roku, 17. obchodzimy Dzień bez Długu, ale listopad to również miesiąc Dnia Otwartego Komorników, w którym komornicy co roku organizują szereg wydarzeń i akcji zwracając uwagę na ważne problemy prawno-społeczne.

19 listopada 2015 roku w całej Polsce odbędzie się kolejny, V Dzień Otwarty Komorników Sądowych, w tym roku pod hasłem „Poznaj Swoje Prawa”. Organizuje go Krajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi. 19 listopada można przyjść do kancelarii komorniczej, uzyskać bezpłatną informację i poznać jak można skutecznie korzystać z przysługujących nam praw i jakie to są prawa. Każdy zainteresowany zostanie rzetelnie obsłużony.

Z okazji Dnia Otwartego przygotowaliśmy dla Państwa specjalny „Przewodnik Po Egzekucji Sądowej”. Chcemy, aby służył jako pomoc w uniknięciu poważnych kłopotów.

Tegoroczna edycja naszej akcji, organizowana z myślą o dbanie i respektowanie praw człowieka i obywatela, z największym naciskiem na informowanie o prawach przysługujących w toku postępowań egzekucyjnych. Mamy świadomość, że bardzo często komornik sądowy jest pierwszym prawnikiem, z którym spotyka się obywatel, dlatego też ideą akcji jest uświadamianie, że chowanie głowy w piasek jest najgorszą drogą. Chcemy mówić o tym, jak ważne jest poznawanie swoich praw tak, aby umieć z nich korzystać.

We współpracy z portalem Bankier.pl przygotowujemy cykl pytanie-odpowiedź, w ramach którego komornik odpowie na pytania czytelników Bankier.pl.

Adresatami Dnia Otwartego są nie tylko osoby, wobec których toczy się egzekucja, ale wszystkie osoby zagrożone postępowaniem komorniczym. Według szacunków temat dotyczy od 3 do 4 milionów osób. Wydarzenie jest adresowane także do osób chcących dowiedzieć się, jak należy postąpić, gdy komornik zapuka do drzwi, jak należy skorzystać ze swoich praw i jakie są obowiązki strony postępowania.

Wróć