Rada Izby Komorniczej

Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie

Małgorzata Groszek-Kuszyk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Członkowie

Piotr Jan Gajdosz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Marek Graliński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Krzysztof Kokoszko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Michał Leszczyński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Bogdan Mieczkowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Marcin Osiczko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Krzysztof Pietrzyk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie