Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie

ELŻBIETA ADAMSKA-ŚMIGRODZKA
Komornik z podwarszawskiego Otwocka.
Kieruje pracami Izby, reprezentuje Izbę Komorniczą w Warszawie na zewnątrz.

Wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Warszawie

MAŁGORZATA GROSZEK-KUSZYK
Komornik z warszawskiego Mokotowa.
Wspiera i zastępuje Przewodniczącą Rady Izby.

Członkowie Rady Izby Komorniczej w Warszawie

BOGDAN MIECZKOWSKI
Komornik z warszawskiego śródmieścia.
W Radzie zajmuje się koordynacją i procesem wizytacji kancelarii.

PIOTR GAJDOSZ
Komornik z podwarszawskiego Otwocka.
Pełni obowiązki skarbnika, dba o finanse Izby.

MARCIN OSICZKO
Komornik z warszawskiego Mokotowa.
Odpowiada na napływające do Rady skargi.

MICHAŁ LESZCZYŃSKI
Prowadzi kancelarię w Warszawie na Pradze - Północ.
Pełni obowiązki Sekretarza Rady Izby.

KRZYSZTOF PIETRZYK
Prowadzi kancelarię w Warszawie na Pradze - Południe.
Dba o proces wyszkolenia aplikantów, jest rzecznikiem prasowym.

KRZYSZTOF KOKOSZKO
Prowadzi kancelarię w Warszawie na Pradze - Południe.
Odpowiada na napływające do Rady skargi.

MAREK GRALIŃSKI
Komornik z warszawskiego Mokotowa.
W Radzie zajmuje się procesem wizytacji kancelarii.