Rada Izby Komorniczej

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Warszawie

Stefan Paweł Gintowt
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Warszawie

Andrzej Mularzuk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Sekretarz

Leszek Cabaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Członkowie

Jerzy Bojanowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie
Sebastian Dulko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Małgorzata Groszek-Kuszyk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Michał Leszczyński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie
Bogdan Mieczkowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Agnieszka Powichrowska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie