Ostrzeżenie o fałszywych tytułach wykonawczych

Rada Izby Komorniczej w Warszawie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pojawiającymi się po raz kolejny przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych z podrobionymi tytułami wykonawczymi.

Do wniosków egzekucyjnych załączane są fałszywe tytuły wykonawcze w postaci wyroków Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego z dnia 31 stycznia 2018 r., Sygn.akt IAga 57/18  zaopatrzone w klauzulę wykonalności z dnia 18 czerwca 2018 r.

Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do których załączone są fałszywe tytuły wykonawcze podpisane są przez  pełnomocnika wierzyciela adw. Marcina Kolasińskiego,  jako wierzyciel wskazywany jest Ośrodek Analiz 1Standard Sp. z o.o.

Apelujemy o zachowanie szczególnej czujności przy weryfikowaniu autentyczności składanych tytułów. O każdym przypadku podejrzenia podrobienia dokumentu i użycia go za autentyczny oraz usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

 

Z poważaniem,
Rada Izby Komorniczej w Warszawie

Wróć