• Strona główna   |  
  • Aktualności   |  
  • Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu komorniczego w dniach 08-09 marca 2018 r.

Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu komorniczego w dniach 08-09 marca 2018 r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że egzamin komorniczy w bieżącym roku odbędzie się w dniach 8-9 marca 2018 r. (czwartek, piątek) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Fundacja Nowe Horyzonty” w Warszawie przy ul. Bobrowickiej 9, sala konferencyjna „ Moniuszko”, budynek A, V piętro.


Rejestracja zdających, poprzedzająca ich wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9:00 – 9:45.


Stawienie się na egzamin komorniczy po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie komorniczym (§27 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 82).
W postępowaniu przed Komisją Egzaminacyjną, jak również w ewentualnym postępowaniu odwoławczym zastosowanie znajduje przepis art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacje dot. szczegółowych wymogów technicznych dotyczących użycia własnego sprzętu komputerowego, wymagań jakie ten sprzęt powinien spełniać, a także aplikacja do zdawania egzaminu komorniczego jak również jej wersja demonstracyjna wraz z instrukcją obsługi znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,10326,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2018.html

Jednocześnie Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia, iż osoby przystępujące do egzaminu komorniczego w dniach 08-09.01.2018 r. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Warszawie, w terminie do dnia 15.02.2018 r.:

 

  1. Pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego,
  2. Pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierającego deklarację, że znane są zagrożenia, o których mowa w § 22 a ust.8 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.12.2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.82).

Niezłożenie powyższego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

Wróć